COMUNA BUCIUMI

Comuna Buciumi are în componenţa sa cinci sate: Buciumi, Bodia, Bogdana, Răstolţu, Sângeorgiu de Meseş şi un cătun Huta, distanţa dintre sate fiind de 4 – 5 kilometri. Satul de reşedinţă al comunei ocupă în vatra sa 66 hectare, din care suprafaţa cu construcţii este de 13,4 hectare având formă poligonală neregulată.
Din centrul satului pornesc adevărate tentacule în lungul apelor curgătoare de pe versanţii ce converg spre centru. Ramificaţiile urmează linia căilor de acces legate între sate şi zonele agricole, având lungimi de până la trei kilometri.

Satul Bodia ocupă suprafaţa de vatră de 17 hectare, din care 5,8 hectare este suprafaţa ocupată de construcţii; clădirile sunt amplasate în lungul albiei de o parte şi de alta determinate de configuraţia reliefului, lunca aluvială şi a unor terase mici, care au înlesnit amplasarea şi dezvoltarea aşezării.

Vatra satului Bogdana ocupă suprafaţa de 32 hectare iar construcţiile de 5,8 hectare. Casele construite sunt grupate de-a lungul drumului judeţean DJ 108A (Ciucea – Românaşi), din care se desprind arterele construite pe cursul apelor şi pe terasa alăturată.

Satul Răstolţu are vatra de 35 hectare, în timp ce zona construită ocupă 6,8 hectare împreună cu fostul cătun Peţ (care face parte din satul Răstolţu). Localitatea are forma alungită cu fragmentări de uliţe paralele datorită văii înguste.

comuna buciumi

Cătunul Huta administrativ este înglobat în satul reşedinţă de comună – Buciumi, ocupă suprafaţa de 7 hectare, iar cea construită este de 0,78 hectare; forma este tipic liniară aşezat pe drumul judeţean DJ 108A.

Sângeorgiul de Meseş îşi are vatra satului pe suprafaţa de 41 hectare, iar construcţiile ocupă 6,3 hectare, de formă alungită cu două uliţe paralele pe valea aflată între versanţii abrupţi şi apropiaţi sub influenţa factorilor naturali.

Prin politicile naţionale şi locale de sistematizare s-a limitat şi îngustat perimetrul intravilan cu proiectarea şi executarea caselor pe verticală cel puţin pe trei nivele: subsol, parter şi un etaj (P + 1).
Vechea vatră a satului păstrează în satul  reşedinţă de comună vechile denumiri din toponomia locală a străzilor: Dealul – Nalt, Drumul Mare, Fântâna Satului, Luncă, Mihăiasa, Negreanu, Pârâul Lupului, Strâmtorii etc.